Bài viết mới

2023/05: Dự án lắp đặt màn hình quảng cáo khung gỗ tại tòa nhà Fivestar Tower Quận 1

2023/05: Dự án lắp đặt màn hình quảng cáo khung gỗ tại tòa nhà Fivestar Tower Quận 1

Đăng ngày: 29/05/2023
Mainstream Renewable Power là một công ty năng lượng tái tạo thuần túy hàng đầu, với các tài sản năng lượng mặt trời và gió trên khắp các thị trường...
2023/05 : Dự án lắp đặt màn hình cảm ứng EKAA tích hợp OPS tại huyện Đơn Dương

2023/05 : Dự án lắp đặt màn hình cảm ứng EKAA tích hợp OPS tại huyện Đơn Dương

Đăng ngày: 25/05/2023
Huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng là một trong những huyện đi đầu trong công cuộc hiện đại hóa công nghiệp hóa dịch vụ công, hành chính phục vụ. Nhằm đáp...
2022/12 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh OKV S16S tại công ty Điện Lực Bình Dương

2022/12 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh OKV S16S tại công ty Điện Lực Bình Dương

Đăng ngày: 25/05/2023
Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có chức năng, nhiệm...
2023/05 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh SZOKV 86inch cùng khung gắn tường xoay đa năng SP5 tại Toyota Cần Thơ

2023/05 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh SZOKV 86inch cùng khung gắn tường xoay đa năng SP5 tại Toyota Cần Thơ

Đăng ngày: 09/05/2023
Công ty TNHH Toyota Cần Thơ được thành lập từ năm 2007 dưới sự góp vốn giữa Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) và tập đoàn...