Phần Mềm Quản Lý Nhiều Màn Hình & Nội Dung

Phần Mềm Quản Lý Nhiều Màn Hình & Nội Dung

Nền tảng quản lý nội dung & màn hình StarCMS

Khả năng điều khiển qua : mạng nội bộ ( cáp , wifi ) // mạng internet (nhiều địa điểm)

Loại màn hình quản lý : màn hình quảng cáo // tivi // màn hình ghép // màn hình LEDs // màn hình cảm ứng // khác 

Tính năng chung : phân nhóm, khu vực màn hình // lên lịch // tạo layout, kịch bản thường xuyên // nội dung cảm ứng // khác