Chính sách bảo mật & khiếu nại

 

Chính sách chung của StarMart.vn về việc thu thập & sử dụng thông tin người dùng như sau 

a) Mục đích thu thập: khi khách hàng liên hệ để được tư vấn sản phẩm , hệ thống sẽ ghi nhận và chuyển cho bộ phận tư vấn để liên hệ hệ khách hàng.

b) Phạm vi thu thập ; thông tin mà khách hàng chia sẻ như : email , số điện thoại, tên gọi và nội dung nhu cầu 

c) Thời gian lưu trữ : trong vòng 3 năm kể từ lần khách hàng tương tác với StarMart.vn

d) Người tiếp cận thông tin :  nhân viên trực tiếp tư vấn,  bộ phận chăm sóc khách hàng ban giám đốc công ty

đ) Thông tin liên hệ về thu thập thông tin người dùng : theo hotline và email ở bên dưới 

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân : khách hàng đăng ký thông tin qua form mẫu lưu hệ, hệ thống dự liệu theo phương thức một chiều không chỉnh sửa, khách hàng khi có yêu cầu sẽ gửi email hay điện thoại để yêu cầu xóa hay chỉnh sửa thông tin 

 

Khiếu nại và thắc mắc : 

Hotline : 08 9919 9915

Email : khieunai@starmart.vn

 

Ý kiến của bạn