Bảo hành & trả hàng

Quy định chung bảo hành : 

>Thời hạn bảo hành của mỗi sản phẩm được ghi trên hợp đồng hay đơn bán hàng .

>Mỗi sản phẩm đều có thời hạn bảo hành và chế độ bảo hành khác nhau . 

>Sản phẩm chỉ được bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, hay lỗi của StarMart.vn 

>Sản phẩm chỉ được bảo hành tại văn phòng hay showroom của StarMart

 

Từ chối bảo hành : trong các trường hợp 

> Sản phẩm bị hư / lỗi do vận hành sai hướng dẫn của khách hàng. 

> Sản phẩm được sửa chữa, can thiệp bởi khách hàng hay bên thứ 3. 

> Không có bất kỳ thông tin mua hàng nào : hợp đồng, hóa đơn, mã mua

 

Quy định đổi trả hàng :

> Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà cung cấp trong vòng 30 ngày sau khi bán, thì StarMart sẽ thực hiện thu hồi  sản phẩm và đổi sản phẩm mới trong vòng 30 ngày sau khi nhận lại.

> Trong trường hợp mặt hàng bị lỗi đã hết hay thời gian nhập lại hàng không đảm bảo yêu cầu thì khách hàng có thể lựa chọn việc đổi sang sản phẩm mới cấn trừ giá trị, hay StarMart thực hiện việc hoàn trả lại số tiền mua hàng.

>Ngoại trừ các trường hợp trên, StarMart sẽ không thực hiện đổi hàng hay thu hồi dưới bất kỳ trường hợp khác, trừ khi có thỏa thuận riêng biệt. 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn