Cho thuê : Màn hình cảm ứng

Cho thuê : Màn hình cảm ứng

Chính sách và quy trình cho thuê

Giới thiệu chung về chính sách cho thuê : 

  • Thuê ngày / thuê tuần / thuê tháng / tùy chọn
  • Ưu tiên khu vực tp HCM và lân cận
  • Sản phẩm chính / tùy chọn 
  • Quy trình hợp đồng thuê
  • Chính sách giá & bồi hoàn