Lọc theo chủng loại

  • Màn hình quảng cáo

Màn hình quảng cáo dạng khác

Màn hình quảng cáo dạng khác

Màn Hình Quảng Cáo LCD Dạng Thanh (Stretched LCD Bar)

  • Màn hình dạng đặt biệt, nhiều kích thước, tỷ lệ
  • Độ sáng 350 tới 2500 nits tùy chọn
  • Tích hợp kính bảo vệ hơn không 
  • Khả năng vận hành 16/7, 24/7
  • Nội dung chạy bời usb, từ xa , điện thoại

 

Màn Hình Quảng Cáo - Hình Dạng Đặc Thù - Tổng hợp

  • Nhiều dạng đặc thù : hình vuông, tròn, dạng thanh
  • Độ sáng 350 tới 2500 nits tùy chọn
  • Khả năng vận hành 16/7, 24/7
  • Nội dung chạy bời usb, từ xa , điện thoại