Chuyên sâu sản phẩm

Đọ công nghệ màn hình - AI là kẻ chiến thắng?

Đọ công nghệ màn hình - AI là kẻ chiến thắng?

Màn hình quảng cáo

_____

Xoay quanh vấn đề cấm sử dụng smartphone trong trường học

Xoay quanh vấn đề cấm sử dụng smartphone trong trường học

Lớp học thông minh

_____

Tổng hợp kiến thức về SmartBoard

Tổng hợp kiến thức về SmartBoard

Màn hình tương tác IFP

_____

Tầm quan trọng của công tác bảo trì bảo dưỡng trong quá trình vận hành

Tầm quan trọng của công tác bảo trì bảo dưỡng trong quá trình vận hành

_____

Thách thức trong quy trình kiểm soát an ninh và dịch bệnh

Thách thức trong quy trình kiểm soát an ninh và dịch bệnh

Giải pháp phòng chống & kiểm soát

_____

Giải pháp kiểm soát ra vào cảm biến thân nhiệt từ xa

Giải pháp kiểm soát ra vào cảm biến thân nhiệt từ xa

Giải pháp phòng chống & kiểm soát

_____

Rửa tay tự động không cần tiếp xúc

Rửa tay tự động không cần tiếp xúc

Giải pháp phòng chống & kiểm soát

_____

Sàng lọc nhiệt độ không tiếp xúc

Sàng lọc nhiệt độ không tiếp xúc

Giải pháp phòng chống & kiểm soát

_____

Sử dụng bảng tương tác thông minh trong phòng họp một cách hiệu quả

Sử dụng bảng tương tác thông minh trong phòng họp một cách hiệu quả

Màn hình tương tác IFP Phòng họp thông minh

_____

Công nghệ cảm ứng InCell Touch của LG

Công nghệ cảm ứng InCell Touch của LG

Màn hình ghép & lớn

_____

Kinh nghiệm sử dụng Bảng Tương Tác Thông Minh (SmartBoard) trong dạy học

Kinh nghiệm sử dụng Bảng Tương Tác Thông Minh (SmartBoard) trong dạy học

Lớp học thông minh Màn hình tương tác IFP

_____

Triển khai công nghệ tương tác vào công tác giảng dạy

Triển khai công nghệ tương tác vào công tác giảng dạy

Lớp học thông minh Màn hình tương tác IFP

_____

Doanh số sụt giảm, KFC sử dụng màn hình quảng cáo để giải quyết?

Doanh số sụt giảm, KFC sử dụng màn hình quảng cáo để giải quyết?

Màn hình quảng cáo

_____

Đột nhập lớp học thông minh cực kỳ hiện đại tại TP HCM

Đột nhập lớp học thông minh cực kỳ hiện đại tại TP HCM

Bảng tương tác IWB Lớp học thông minh

_____

Tập huấn sử dụng bảng tương tác thông minh tại trường học

Tập huấn sử dụng bảng tương tác thông minh tại trường học

Bảng tương tác IWB Lớp học thông minh

_____

Bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại Công Nghệ 4.0

Bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại Công Nghệ 4.0

Bảng tương tác IWB Lớp học thông minh Màn hình tương tác IFP

_____

Công nghệ lọc ánh sáng xanh chỉ có trên SmartBoard của StarMart

Công nghệ lọc ánh sáng xanh chỉ có trên SmartBoard của StarMart

Màn hình tương tác IFP

_____

10 điểm mấu chốt để thiết lập Lớp Học Thông Minh đạt chuẩn

10 điểm mấu chốt để thiết lập Lớp Học Thông Minh đạt chuẩn

Lớp học thông minh

_____

Trải nghiệm lớp học thông minh dạy Tiếng Anh

Trải nghiệm lớp học thông minh dạy Tiếng Anh

Lớp học thông minh Màn hình tương tác IFP

_____

Nên dùng khung tương tác tivi hay bảng thông minh smart board

Nên dùng khung tương tác tivi hay bảng thông minh smart board

Màn hình tương tác IFP

_____

1 2 3 4