Chuyên sâu sản phẩm

Đọ công nghệ màn hình - AI là kẻ chiến thắng?

Đọ công nghệ màn hình - AI là kẻ chiến thắng?

_____
Xoay quanh vấn đề cấm sử dụng smartphone trong trường học

Xoay quanh vấn đề cấm sử dụng smartphone trong trường học

_____
Tổng hợp kiến thức về SmartBoard

Tổng hợp kiến thức về SmartBoard

_____
Tầm quan trọng của công tác bảo trì bảo dưỡng trong quá trình vận hành

Tầm quan trọng của công tác bảo trì bảo dưỡng trong quá trình vận hành

_____
Thách thức trong quy trình kiểm soát an ninh và dịch bệnh

Thách thức trong quy trình kiểm soát an ninh và dịch bệnh

_____
Giải pháp kiểm soát ra vào cảm biến thân nhiệt từ xa

Giải pháp kiểm soát ra vào cảm biến thân nhiệt từ xa

_____
Rửa tay tự động không cần tiếp xúc

Rửa tay tự động không cần tiếp xúc

_____
Sàng lọc nhiệt độ không tiếp xúc

Sàng lọc nhiệt độ không tiếp xúc

_____
Sử dụng bảng tương tác thông minh trong phòng họp một cách hiệu quả

Sử dụng bảng tương tác thông minh trong phòng họp một cách hiệu quả

_____
Công nghệ cảm ứng InCell Touch của LG

Công nghệ cảm ứng InCell Touch của LG

_____
Kinh nghiệm sử dụng Bảng Tương Tác Thông Minh (SmartBoard) trong dạy học

Kinh nghiệm sử dụng Bảng Tương Tác Thông Minh (SmartBoard) trong dạy học

_____
Triển khai công nghệ tương tác vào công tác giảng dạy

Triển khai công nghệ tương tác vào công tác giảng dạy

_____
Doanh số sụt giảm, KFC sử dụng màn hình quảng cáo để giải quyết?

Doanh số sụt giảm, KFC sử dụng màn hình quảng cáo để giải quyết?

_____
Đột nhập lớp học thông minh cực kỳ hiện đại tại TP HCM

Đột nhập lớp học thông minh cực kỳ hiện đại tại TP HCM

_____
Tập huấn sử dụng bảng tương tác thông minh tại trường học

Tập huấn sử dụng bảng tương tác thông minh tại trường học

_____
Bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại Công Nghệ 4.0

Bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại Công Nghệ 4.0

_____
Công nghệ lọc ánh sáng xanh chỉ có trên SmartBoard của StarMart

Công nghệ lọc ánh sáng xanh chỉ có trên SmartBoard của StarMart

_____
10 điểm mấu chốt để thiết lập Lớp Học Thông Minh đạt chuẩn

10 điểm mấu chốt để thiết lập Lớp Học Thông Minh đạt chuẩn

_____
Trải nghiệm lớp học thông minh dạy Tiếng Anh

Trải nghiệm lớp học thông minh dạy Tiếng Anh

_____
Nên dùng khung tương tác tivi hay bảng thông minh smart board

Nên dùng khung tương tác tivi hay bảng thông minh smart board

_____
1 2 3 4