Cho thuê : Phòng chống, sát khuẩn, an ninh

Cho thuê : Phòng chống, sát khuẩn, an ninh

Cho thuê : Máy nhận diện, kiểm soát ra vào, đo nhiệt độ, cảnh báo

Hỗ trợ sự kiện, với các tính năng : 

 • Chụp mặt và lưu giữ thông tin ra vào 
 • Đo nhiệt độ 1, nhiều người và cảnh báo
 • Nhận diện khách, kẻ xấu với thông tin cài trước
 • Quản lý nhiều máy cùng lúc và truy suất dữ liệu

Cho thuê : Bộ sát khuẩn tay, đo nhiệt độ tự động

Hỗ trợ sự kiện , với các tính năng : 

 • Máy sát khuẩn tay tự động, không chạm
 • Máy đo nhiệt độ không chạm, tốc độ cao
 • Tích hợp màn hình quảng cáo
 • Máy phun dụng dịch sát khuẩn tay, bề mặt

Chính sách và quy trình cho thuê

Giới thiệu chung về chính sách cho thuê : 

 • Thuê ngày / thuê tuần / thuê tháng / tùy chọn
 • Ưu tiên khu vực tp HCM và lân cận
 • Sản phẩm chính / tùy chọn 
 • Quy trình hợp đồng thuê
 • Chính sách giá & bồi hoàn