Cho thuê : Bộ camera , loa , micro

Cho thuê : Bộ camera , loa , micro

Chính sách và quy trình cho thuê

Giới thiệu chung về chính sách cho thuê : 

  • Thuê ngày / thuê tuần / thuê tháng / tùy chọn
  • Ưu tiên khu vực tp HCM và lân cận
  • Sản phẩm chính / tùy chọn 
  • Quy trình hợp đồng thuê
  • Chính sách giá & bồi hoàn

Cho thuê : Bộ loa micro đa hướng để bàn - phòng họp nhỏ

Dành cho phòng hợp quy mô nhỏ : 2-5 người ( bộ nhỏ ) , 5-10 người ( bộ lớn) 

Thành phần bao gồm : 

  • Bộ loa micro đa hướng ( tích hợp chung ) để bàn 
  • 2 micro đa hướng phụ để bàn, để mở rộng ( bộ lớn)
  • Wecam 4K UHD độ nhạy cao (bộ nhỏ) / Camera xoay điều khiển (bộ lớn)