GIẢI PHÁP PHÒNG HỌP THÔNG MINH

GIẢI PHÁP PHÒNG HỌP THÔNG MINH

Các buổi họp đa đều diễn ra nhanh, lượng thông tin nhiều, đa dạng , cùng với nhiều người tham gia và tương tác, và cả họp trực tuyến . Do đó, các thiết bị và giải pháp phòng họp ngừng càng phát triển, trở nên gọn nhẹ, đa chứng năng để hỗ trợ các buổi họp tốt hơn. 

StarDisplay & StarSolution rất hân hạnh phát triển và cung cấp nhiều giải pháp, thiết bị đa dạng phù hợp từ phòng họp đơn giản ( dưới 15 người ) , tới phòng họp trung  " , một số nhóm sản phẩm phổ thông như sau (bấm để xem) : 

Màn hình tương tác

 Bảng tương tác (với máy chiếu)

 Màn hình ghép       

 

 

 

 

 

Camera Loa Micro

Camera vật thể tài liệu

Màn hình cảm ứng

Khung cảm ứng (với TV)