Tính năng IFP : Kết nối không dây 2 chiều với điện thoại , máy tính bảng, máy tính

Tính năng IFP : Kết nối không dây 2 chiều với điện thoại , máy tính bảng, máy tính

Nhãn hiệu: Bài viết
Tư vấn

Kết nối tương tác hai chiều với nhiều thiết bị là giải pháp chia sẻ màn hình từ mọi thiết bị qua kết nối không dây đơn giản, thông minh, an toàn và bảo mật cho phòng họp, không gian nhỏ và lớp học. 

Video tham khảo :

Dễ dàng chia sẻ màn hình từ mọi thiết bị: sử dụng và hoạt động trên cả máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại và hỗ trợ trên cả trình duyệt.

Phản chiếu màn hình hai chiều và cảm ứng hai chiều: Chia sẻ nội dung và phản hồi tức thời từ máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng lên Màn hình tương tác. Điều khiển 2 chiều, từ thiết bị chia sẻ và từ màn hình tương tác thông minh.

Hiển thị nhiều màn hình cùng lúc: do đó trình diễn được nhiều nội dung hơn, cho phép nhiều người phối hợp thuyết trình, làm việc nhóm hiệu quả hơn, ngay cả khi nhiều người tham gia đang không ở cùng một nơi.

Kiểm soát quyền chia sẻ trong ứng dụng: Cho phép giáo viên kiểm soát sự cho phép chia sẻ nội dung từ các thiết bị của học sinh.