Tính năng IFP : (Foat Bar) Menu chuyển nhanh di động

Tính năng IFP : (Foat Bar) Menu chuyển nhanh di động

Tư vấn

Nút phím (menu) nhanh màn hình IFP được thiết kế với giao diện người dùng trực quan, dễ dàng điều khiển và sử dụng.

Video tham khảo : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nút phím nhanh di động màn hình IFP :

Nút phím nhanh di động : có thể di chuyển kéo thả tự do trên màn hình

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ưu điểm của nút phím nhanh :

Hiển thị trên mọi nền tảng : hiển thị trên nền tảng android, nền windows, nền word, excel, youtube .....

Tích hợp mở nhanh các ứng dụng như whiteboard, chụp màn hình, home ...

Nút phím nhanh di động của một số màn hình IFP còn có thể điều chỉnh cài đặt theo ý riêng của người dùng