bài viết

2022/12 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh SZOKV S16S tại công ty Điện lực Bình Dương

2022/12 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh SZOKV S16S tại công ty Điện lực Bình Dương

Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN...
Không có ảnh đại diện

Bộ màn hình cảm ứng tự phục vụ có thiết bị QR code

  Giới thiệu : Màn hình cảm ứng dạng chân đứng chữ S hay K , có khả năng tích hợp thêm webcam , máy in và máy scan QR cod...
Tại sao trường học nên chọn Bảng tương tác thông minh cho giảng dạy ?

Tại sao trường học nên chọn Bảng tương tác thông minh cho giảng dạy ?

_____