Công tắc cảm ứng thông minh công nghệ Bluetood Mesh

Công tắc cảm ứng thông minh công nghệ Bluetood Mesh

Tư vấn

Công tắc cảm ứng Luxury

Công tắc cảm ứng BLE Luxury 1 (2,3,4) Nút, Hình Chữ Nhật
- Mã SP: HNLUX01(2,3,4)CT/D
- Màu: Trắng/đen
- Công nghệ: Bluetooth mesh
- Mặt kính cường lực 3mm, viền vàng
- Kích thước: 120x72x32mm
- Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz
- Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn led:150W
Công tắc cảm ứng BLE Luxury CSL, Hình Chữ Nhật
- Mã SP: HNLUXP1CT/D
- Màu: Trắng/đen
- Công nghệ: Bluetooth mesh
- Mặt kính cường lực 3mm, viền vàng
- Kích thước: 120x72x32mm
- Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz
- Công suất tải: Đèn sợi đốt 3000W, đèn led:300W
Công tắc cảm ứng BLE Luxury 1(2,3,4) Nút, Hình Vuông
- Mã SP: HNLUX01(2,3,4)VT/D
- Màu: Trắng/đen
- Công nghệ: Bluetooth mesh
- Mặt kính cường lực 3mm, viền vàng
- Kích thước: 120x72x32mm
- Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz
- Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn led:150W
Công tắc cảm ứng BLE Luxury CSL, Hình Vuông
- Mã SP: HNLUXP1VT/D
- Màu: Trắng/đen
- Công nghệ: Bluetooth mesh
- Mặt kính cường lực 3mm, viền vàng
- Kích thước: 120x72x32mm
- Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz
- Công suất tải: Đèn sợi đốt 3000W, đèn led:300W

 

Công tắc cảm ứng Premium - kính lõm

Công tắc cảm ứng BLE Premium 1 (2,3,4) Nút, Hình Chữ Nhật, Màu Đen
- Mã SP: HNPRE01(2,3,4)CD
- Kiểu Sáng : Kính Lõm
- Công nghệ: Bluetooth mesh
- Mặt kính cường lực 3mm, viền vàng
- Kích thước: 120x72x32mm
- Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz
- Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn led:150W
Công tắc cảm ứng BLE Premium CSL, Hình Chữ Nhật, Màu Đen
- Mã SP: HNPREP1CD
- Kiểu Sáng : Kính Lõm
- Công nghệ: Bluetooth mesh
- Mặt kính cường lực 3mm, viền vàng
- Kích thước: 120x72x32mm
- Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz
- Công suất tải: Đèn sợi đốt 3000W, đèn led: 300W
Công tắc cảm ứng BLE Premium 1 (2,3,4) Nút, Hình Vuông , màu Đen
- Mã SP: HNPRE01(2,3,4)VD
- Kiểu Sáng : Kính Lõm
- Công nghệ: Bluetooth mesh
- Mặt kính cường lực 3mm, viền vàng
- Kích thước: 120x72x32mm
- Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz
- Công suất tải: Đèn sợi đốt 500W, đèn led: 150W
Công tắc cảm ứng BLE Premium CSL, Hình Vuông, màu Đen
- Mã SP: HNPREP1VD
- Kiểu Sáng : Kính Lõm
- Công nghệ: Bluetooth mesh
- Mặt kính cường lực 3mm, viền vàng
- Kích thước: 120x72x32mm
- Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz
- Công suất tải: Đèn sợi đốt 3000W, đèn led: 300W