2021/06 - Dự án Nhà máy Bình Dương - Lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt, chống dịch nhà máy trên 1000 công nhân

Ngày đăng: 26/05/2022
Bài viết

Lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt, chống dịch nhà máy 1000 công nhân tại Bình Dương

Bài viết 2

Lắp đặt Màn Hình tương tác cho Tập đoàn Bất Động Sản tại TP Hồ Chí Minh

Bài viết 3

Ước vọng rồng bay trong những chuyến hàng đầu năm

Bài viết 4

StarMart lắp đặt Máy Sát Khuẩn Tay Và Đo Nhiệt Độ Tự Động 2 Trong 1 AHS.S9P tại các chi nhánh ngân hàng Agribank Hồ Chí Minh

Bài viết 5

Lắp đặt hàng loạt Bảng Tương tác thông minh SmartBoard trong phòng họp cho Tập đoàn Bất Động Sản tại TP Hồ Chí Minh

Bài viết 5

Cho thuê Máy rửa tay tự động tích hợp màn hình quảng cáo và đo nhiệt độ giá rẻ tại HCM

 

Bài viết liên quan