Giải Pháp Đặc Thù Cho Doanh Nghiệp

Giải Pháp Đặc Thù Cho Doanh Nghiệp

Giải pháp chuyên sâu

Hệ thống xếp hàng lấy số tự động

 

  • Hệ thống có dây // không dây 
  • Lấy số bằng phím / màn hình cảm ứng
  • Màn hình đơn hiển thị riêng / chung
  • Tùy tính biến cao theo yêu cầu