Khung gắn tường màn hình

Khung gắn tường màn hình

Model
Tải trọng
Tư vấn

Thông số :

Video tham khảo :