Màn hình tương tác khác

Màn hình tương tác khác

Màn hình tương tác Newline Elara

  • Màn hình 4K UHD
  • Hệ điều hành Android 11
  • Đăng nhập với tính năng NFC bảo mật và nhanh chóng
  • Cảm biến tiệm cận tự động bật / tắt