Màn hình tương tác LG

Màn hình tương tác LG

Màn hình tương tác LG TR3DJ

   

Nhiều tính năng hỗ trợ cho phòng họp và giảng dạy :

  • Cảm ứng 20 điểm, nhiều người cùng lúc
  • Hỗ trợ 2 bút cảm ứng 2 màu cùng lúc
  • Hỗ trợ khóa usb tránh thất thoán thông tin

Lọc theo thương hiệu

  • LG