GIẢI PHÁP KHÁNG PHÒNG, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ

GIẢI PHÁP KHÁNG PHÒNG, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ

Màn hình ghép LCDs - LG chính hãng 2023

Màn hình ghép chuyên dụng của LG , sản xuất tại Hàn Quốc hay Indonesia . Chế độ bảo tận nơi . Trong đó StarDisplay là đối tác cung cấp và lắp đặt ưu tín của LG Vietnam.

Seri phổ thông : VSH7J-H // VM5J-H // VL5PJ-A // VL5PJ-A