Micro & Hệ thống Micro

Micro & Hệ thống Micro

Giới thiệu : 

Việc trao đổi và phát biểu trong phòng họp luôn cần sự điều phối đặc biệt là các phòng họp lớn, cùng với việc đơn giản trong sử dụng, nhưng chất lượng âm thanh luôn phải đạt mức cao nhất . Do đó, hệ thống micro, âm thanh trong phòng họp luôn được các công ty, đơn vị chú trọng

Không có sản phẩm nào trong danh mục này. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.