Micro & Hệ thống Micro

Micro & Hệ thống Micro

Giới thiệu : 

Việc trao đổi và phát biểu trong phòng họp luôn cần sự điều phối đặc biệt là các phòng họp lớn, cùng với việc đơn giản trong sử dụng, nhưng chất lượng âm thanh luôn phải đạt mức cao nhất . Do đó, hệ thống micro, âm thanh trong phòng họp luôn được các công ty, đơn vị chú trọng

Cho thuê : Bộ loa micro đa hướng để bàn - phòng họp nhỏ

Dành cho phòng hợp quy mô nhỏ : 2-5 người ( bộ nhỏ ) , 5-10 người ( bộ lớn) 

Thành phần bao gồm : 

  • Bộ loa micro đa hướng ( tích hợp chung ) để bàn 
  • 2 micro đa hướng phụ để bàn, để mở rộng ( bộ lớn)
  • Wecam 4K UHD độ nhạy cao (bộ nhỏ) / Camera xoay điều khiển (bộ lớn)