Mô hình hệ thống phòng chống dịch cho nhà máy

Mô hình hệ thống phòng chống dịch cho nhà máy

Tư vấn

Thiết Bị Đo Nhiệt Độ & Nhận Diện Khuôn Mặt Từng Người Cho Nhà Máy, Xí Nghiệp

Camera OKV T195S - Đo nhiệt độ cơ thể tại cổng ra cho nhà máy, xí nghiệp

Thiết bị kiểm soát ra vào thông minh bằng khuôn mặt OKV


KIẾN THỨC SẢN PHẨM