Nhà & Văn Phòng Thông Minh

Nhà & Văn Phòng Thông Minh
     

Khóa tủ thông minh ZKTeco CL10

  • Dung lượng thẻ: 2 thẻ quản trị viên, 200 thẻ người dùng thông thường
  • Dung lượng mật khẩu: 1 mật khẩu quản trị viên, 50 mật khẩu người dùng bình thường
  • Độ dài mật khẩu: 4 đến 12 chữ số

Lọc theo thương hiệu

  • ZKTeco