Tính năng IFP : Ứng dụng WhiteBoard / Windows Ink : viết trên nền Windows

Tính năng IFP : Ứng dụng WhiteBoard / Windows Ink : viết trên nền Windows

Loại: Tính năng
Tư vấn

Whiteboard trên nền Windows là một bảng trắng kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng trên hệ điều hành Windows. Các tính năng trên bảng trắng Whiteboard sẽ hoạt động tốt nhất khi được sử dụng trên màn hình tương tác lớn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng các thiết bị màn hình không tương tác như máy tính xách tay và kết hợp với con trỏ chuột để điều khiển. Người dùng không chỉ dễ dàng chia sẻ màn hình mà còn có thể quản lý tệp tin và các thiết lập theo tài khoản cá nhân. 

Video tham khảo :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ứng dụng WhiteBoard trên nền Windows:

Thiết kế giao diện điều khiển ở hai bên màn hình, giúp linh hoạt hơn trong vấn đề sử dụng

Viết đa nền tảng :  viết trên nền màn hình, viết trên nền word, excel, youtube .....

Dễ dàng chia sẻ dữ liệu 

Lưu trữ tiện lợi

Chọn và đổi màu chữ viết dễ dàng, công cụ xóa đa dạng 

Chuyển đổi giữa nét bút và chuột máy tính