Chính sách và quy trình cho thuê

Chính sách và quy trình cho thuê

Giới thiệu chung về chính sách cho thuê : 

 • Thuê ngày / thuê tuần / thuê tháng / tùy chọn
 • Ưu tiên khu vực tp HCM và lân cận
 • Sản phẩm chính / tùy chọn 
 • Quy trình hợp đồng thuê
 • Chính sách giá & bồi hoàn
Tư vấn

Chính sách cho chuê thiết bị và giải pháp sẽ theo yêu cầu của khách hàng và khả năng đáp ứng của TGV, trên chính sách chung như sau : 

 

Thời gian thuê : 

 • Gói thuê gồm thuê theo ngày, theo tháng, theo năm tùy chọn theo nhu cầu
 • Thời gian thuê càng dài, đơn giá thuê (theo ngày) càng thấp

 

Khu vực phục vụ : 

 • Do hiệu quả về chi phí cho khách hàng, StarDisplay tập trung cho thuê chủ yếu tại khu vực tp Hồ Chí Minh và lân cận
 • Đối với địa phương hay thậm chí ở các nước, StarDisplay vẫn đáp ứng yêu cầu thuê

 

Sản phẩm chính , gói và tùy chọn : 

 • Do StarDisplay sở hữu nhiều sản phẩm và giải pháp đặc thù , nên khách hàng có thể chia sẻ yêu cầu, mục đích sử dụng, không gian định lắp đặt . StarDisplay sẽ giới thiệu các sản phẩm và tùy chọn phù hợp để tối ưu hóa về trình chiếu và chi phí cho khách hàng 
 • Ngoài thiết bị chính, có thể khách hàng cần nhiều ph5u kiện kèm theo như: thuê màn hình tương tác , màn hình ghép ( cho hội thảo ) có thể cần theo hệ thống loa, micro phát biểu , webcam , camera lưu hình

 

Quy trình hợp đồng thuê   : 

 • Bước 1 : Khách hàng cung cấp
  • Nhu cầu : phục vụ : quảng cáo, phòng họp,..,
  • Chủng loại : màn hình chiếu, cảm ứng, kích thước lớn ..
  • Chi tiết : kích thước màn hình , hệ điều hành, phụ kiện ..
  • Mặt bằng : hình chụp và chi tiết mặt bằng, đường vận chuyển hẹp
  • Thời gian thuê : từ ngày ...  đến ngày ... , thời gian lắp và thu hồi
  • Ghi rõ yêu cầu khác : lắp đặt ban đêm, đăng ký an ninh ra vào
 • Bước 2 : Báo giá và chốt thời gian giao nhận , lắp đặt
 • Bước 3 : Vận chuyển , lắp đặt và bàn giao tại mặt bằng 
  • 2 bên tiến hành quay phim chụp hình, ký nhận bàn giao 
 • Bước 4: Trực và hỗ trợ trong thời gian hoạt động ( nếu có yêu cầu dịch vụ người trực)
 • Bước 5 : Tiếp hành kiểm tra sản phẩm, ký nhận và thu hồi  

 

Chính sách giá, đặt cọc, bồi hoàn : 

 • Đối với mỗi sản phẩm cho thuê , thì trong hồ sơ thuê sẽ có giá trị sản phẩm 
 • Giá trị sản phẩm sẽ làm căn cứ để khách hàng bồi hoàn nếu xảy ra hư hỏng do khách hàng hay đối tác khách hàng làm hư hỏng
 • Trong trường hợp hư hỏng hoàn toàn, thì giá trị đền tối đa bằng giá trị sản phẩm
 • Trong trường hợp hư hỏng 1 phần có thể sửa, thì giá trị đền sẽ bằng bằng 3 lần giá trị sửa chữa