Tính năng IFP : Bảo mật an ninh thông tin

Tính năng IFP : Bảo mật an ninh thông tin

Loại: Tính năng
Tư vấn

Bảo mật thông tin là cần thiết đối với màn hình tương tác : 

Bảo mật, an toàn thông tin là nhóm vấn đề ngày càng được các đơn vị, tổ chức , thậm chi cá nhân quan tâm khi sử dụng thiết bị điều tử, các thiết bị tạo ra và tiếp nhận , chia sẻ thông tin dữ liệu . 

Trong trường hợp của các tổ chức cơ quan, nhà máy, công ty : các bản báo cáo, thông số trình bày, bảng vẽ dữ liệu được lưu trữ, chia sẻ, sử dụng khi thuyết trình khi sử dụng Màn Hình Tương Tác có thể đem lại rủi ro về việc thất thoát tài liệu . Do đó quyền tíếp cận, chia sẻ và lưu trữ thông tin dữ liệu từ Màn Hình Tương Tác được xem xét trong quá trình mua sắm

Trong trường hợp của trung tâm đào tạo, cơ sở giáo dục : tính quan trọng, an ninh dữ liệu quan trọng không kém. Ngoài ra, việc tránh học sinh, sinh viên sử dụng Màn Hình Tương Tác không đúng mục đích, chưa được duyệt không có sự cho phép của giáo viên cũng cần được phòng ngừa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do đó, nhiều phiên bản Màn Hình Tương Tác đưa ra nhiều tính năng bảo mật, mang tính phòng ngừa cao, như : 

Cơ chế khóa cổng USB , tránh sao chép tài liệu  :

Màn hình với chế độ Chặn USB giúp bảo mật và ngăn chặn dữ liệu được sao chép vào các thiết bị trái phép từ sớm, điều này rất cần thiết để được sử dụng trong không gian nơi bảo mật có ý nghĩa rất quan trọng. Đảm bảo thiết bị của bạn và dữ liệu cá nhân được an toàn, chắc chắn được riêng tư và giữ kín là điều quan trọng nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cấp quyền truy cập, đăng nhập  : 

Khi kích hoạt, để sử dụng Màn Hình Tương Tác sẽ yêu cầu đăng nhập bằng Mật Mã ( chung hay theo từng user người dùng ) , hay thuận tiện hơn là bằng thẻ từ NFC, được cấp nhanh bởi nhân sự quản lý phòng họp, hay phòng điều hành lịch dạy của Trường cho giáo viên có tiết học

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyền trình chiếu không dây từ thiết bị ngoại vi : 

Ngoài ra màn hình IFP còn có chế độ bảo mật vô hiệu hóa các tùy chọn trình chiếu, kết nối không dây từ thiết bị ngoại vi ( máy tính, laptop , điện thoại ) với Màn Hình Tương Tác, với việc khóa hẳn tính năng tới khi mở, hay đăng nhập mật mã password khi thực hiện kết nối