Tính năng IFP : Quản lý nhiều màn hình tương tác tập trung

Tính năng IFP : Quản lý nhiều màn hình tương tác tập trung

Loại: Tính năng
Tư vấn

Tùy vào nhà sản xuất mà tính năng quản lý màn hình IFP từ xa sẽ khác nhau.

Đối với màn hình IFP thì hệ thống quản lý thiết bị từ xa :

  • Cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát IFPD trên nền tảng hợp nhất

  • Nhận thông tin chi tiết và phân tích mạnh về việc sử dụng IFP

  • Quản lý ứng dụng tập trung để cài đặt linh hoạt

  • Đặt lịch trình của bạn và tự động thực hiện các nhiệm vụ

Đối với một vài loại màn hình khác thì sẽ sử dụng tính năng đám mây đám mây kết hợp Thông tin và Quản lý thiết bị, Quản lý ứng dụng và Cập nhật OTA (qua mạng vô tuyến) để cung cấp cho các bộ phận quản lý IT giải pháp quản lý thiết bị tối ưu để đạt được hiệu suất cao hơn.

  • Thông tin và Quản lý thiết bị: Điều khiển từ xa màn hình của bạn với DMS Cloud qua Internet. Đó là một cách hiệu quả để giảm TCO và mức tiêu thụ năng lượng cho hoạt động của bạn.

  • Quản lý ứng dụng: Cài đặt ứng dụng Android™ cho màn hình bạn chọn thông qua máy chủ đám mây của chúng tôi. DMS Cloud được thiết kế để giúp bạn loại bỏ công việc cài đặt thủ công lặp lại.

  • Cập nhật OTA (qua mạng vô tuyến): Nâng cấp hệ thống phần mềm mới nhất cho màn hình của bạn thông qua hỗ trợ Cập nhật OTA và đảm bảo màn hình luôn hoạt động tốt.