Tính năng IFP : (Side Bar) Menu cạnh - lựa chọn truy cập tùy chỉnh hệ thống

Tính năng IFP : (Side Bar) Menu cạnh - lựa chọn truy cập tùy chỉnh hệ thống

Tư vấn

Nút phím menu cạnh : thường được thiết kế cố định ở hai bên đầu trái và phải của màn hình IFP.

Video tham khảo :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ưu điểm của nút phím menu cạnh :

Hiển thị trên mọi nền tảng : hiển thị trên nền tảng android, nền windows, nền word, excel, youtube .....

Tích hợp mở nhanh các ứng dụng như whiteboard, chụp màn hình, home ...

Tích hợp nhiều ứng dụng hơn như lịch, đồng hồ bấm giờ, chế độ vote, máy ảnh, quay màn hình, cài đặt màn hình ....