Cho thuê thiết bị thiết soát phòng chống

Cho thuê thiết bị thiết soát phòng chống

Chính sách và quy trình cho thuê

Giới thiệu chung về chính sách cho thuê : 

  • Thuê ngày / thuê tuần / thuê tháng / tùy chọn
  • Ưu tiên khu vực tp HCM và lân cận
  • Sản phẩm chính / tùy chọn 
  • Quy trình hợp đồng thuê
  • Chính sách giá & bồi hoàn